WTB: Namco Stock lever/joystick


#1

Please delete


#2

please delete, already bought one